תקנון

הגלישה באתר זה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו אותם בקפידה.

גלישתכם באתר מעידה כי קראתם את תנאי השימוש באתר והסכמתם להם, ויוצרת הסכם משפטי מחייב ביניכם לבין מפעילי האתר.

  1. אתר זה מופעל אתר זה מיועד לספק מידע משפטי ראשוני וכללי בלבד. המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מעמיק המבוסס על בחינה פרטנית של נסיבות המקרה ואין לראותו ככזה.
  2. חלק מהמידע ומהמסמכים המצויים באתר לקוחים או מבוססים על מקורות שאינם בשליטת המשרד, ולפיכך המשרד אינו אחראי לתוכנם.
  3. מכל מקום, האחריות על בדיקת כל המידע המופיע באתר הינה על המשתמש בלבד. משרד עו"ד אורן הדר לא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהסתמכות על מידע זה.
  4. המשתמש באתר מצהיר כי הינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד מפעילי האתר ו/או נגד מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש בתוכן הקיים באתר
  5. משרד עו"ד אורן הדר לא יישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם לגולש עקב חדירה או פריצה לאתר ו/או פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר.
  6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור, לשווק ולתרגם מידע מהאתר בלא קבלת רשות בכתב מראש ממשרד עו"ד אורן הדר.
  7. כל פניות הגולשים במסגרת אתר משרד עו"ד אורן הדר תהיינה חסויות.

המשתמש באתר מצהיר כי קרא והבין את האמור לעיל, וכי הוא יימנע מהעלאת כל דרישה ו/או תביעה בגין השימוש באתר.