רשלנות בהתעלמות ממצב החניכיים

רשלנות רפואית בהתעלמות ממצב החניכיים

רשלנות רפואית בהתעלמות ממצב החניכיים

רקע המושג 'חניכיים' יכול להתייחס לרקמה הרכה והוורודה העוטפת את בסיס השיניים, או לכלל מערכת התאחיזה של השן שכוללת בנוסף