החדרת שתלים

חוסר תחושה לאחר החדרת שתלים

חוסר תחושה לאחר החדרת שתלים

חוסר תחושה לאחר החדרת שתלים היא מצב רפואי בו חל שינוי זמני או קבוע בתחושה המתקבלת מאזור הלסתות לאחר הטיפול.